Sociale Veiligheid

We vinden het binnen Scouting BA-OW belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen.

Wat is sociale veiligheid?
Sociale veiligheid binnen onze groep betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.

Gedragscode
De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die je hier kunt downloaden: Gedragscode Scouting Nederland. Tevens vullen wij deze aan met de gedragscode opgesteld door Scouting Ba-ow zelf: Gedragscode Scouting Ba-ow.

Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.

Verklaring Omtrent het Gedrag
Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting BA-OW getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.

Aanstellingsbeleid
Hieronder is beschreven het beleid omtrent de instroom van vrijwilligers die een functie willen beoefenen binnen Scouting Ba-ow, waarbij contact is met de jeugdleden.

INTAKE

  • De vrijwilliger voert een intakegesprek met een huidig leidinggevende van de beoogde speltak en met één bestuurslid. Hierin wordt ingezoomd op de wensen en verwachtingen van de vrijwilliger, om deze zo goed mogelijk af te stemmen met verwachtingen van de groep.
  • Indien de leidinggevende tevens bestuurslid is, dan voert deze het gesprek niet alleen maar met een ander bestuurslid.
  • Zowel vrijwilliger, leidinggevende als bestuurslid mogen vrijblijvend afzien van een verdere relatie aan de hand van dit intakegesprek.

VOG

  • Indien uit het intakegesprek geen bezwaar naar voren komt, dan wordt de vrijwilliger voorlopig aangemeld in Scouts Online door de gegevensbeheerder.
  • Na inschrijving wordt de vrijwilliger een VOG aanvraag beschikbaar gesteld volgens de regeling Gratis VOG.
  • Na toekenning en overleg van de VOG aan de gegevensbeheerder kan de vrijwilliger in overleg met het leidingteam instromen in de groep.
  • Zolang de VOG (nog) niet toegekend is, is het de vrijwilliger verboden om bij contactmomenten met jeugdleden betrokken te zijn.

Vertrouwenspersoon
Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden graag voor je klaar. Dat kan via de aangewezen vertrouwenspersoon: Corien Spoelstra. Bereikbaar per email: vertrouwenspersoon@ba-ow.nl.

Ook kun je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.

Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoor tijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11 of via de e-mail:
inveiligehanden@scouting.nl
socialeveiligheid@scouting.nl